eskişehir escort türk porn balıkesir escort
elazığ oto kiralama elazığ oto kiralama

İletişim

KÜNYE
Medya Sorumlusu Gökay Yılmaz
Web Yazılım: WordPress TR
Reklam gokayilmaz@hotmail.com
İletişim 0553 558 1908

Yasal Uyarı

“Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.”

İlgili kanun metni tamamı: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html

Web sitemizde yer alan herhangi bir yazının veya içeriğin telif hakkının size ait olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişim sayfamızdan delillerinizle beraber iletişime geçiniz. Onandığı takdirde ilgili içerik mutlaka sitemizden kaldırılacaktır.

elazŏ havaliman oto kiralama elazŏ oto kiralama patent